ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@skelderwikens.se

Vårt juridiska namn är: Skelderwikens Brygghus AB, organisationsnummer 556980-0849, adress Helsingborgsvägen 60, 262 72 Ängelholm, Sverige

1.1 ALLMÄNT

Webbplatsen www.skelderwikens.se drivs av Skelderwikens Brygghus AB.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund” eller ”du”)  gör ett köp från Skelderwikens Brygghus AB, 556980-0849, Helsingborgsvägen 60, 262 72 Ängelholm, Sverige (”Skelderwikens”, ”MyBeerify” eller ”vi”) via webbplatsen  www.skelderwikens.se och där tillhörande sidor (”Webbplatsen”).

Genom att använda Webbplatsen och/eller göra en beställning, godkänner du att följa bestämmelserna som anges i Villkoren. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på Webbplatsen vid en viss given tidpunkt, innebär inte en garanti för att samtliga produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt och förbehåller oss för att produkter inte finns i lager.

www.skelderwikens.se förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen vid den tidpunkt då du gör din beställning.

1.2 PRISER

Betalning och pris är uppdelad i två delar.

Egen etikett samt alkoholfri öl betalar du direkt till Skelderwikens via vår webshop.

Betalning av folköl och starköl sker via Systembolaget.

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande svensk moms, för närvarande 25 % på allmänna varor och 12% på alkoholfri öl och folköl. Om momssatsen som gäller vid beställningsdatumet ändras efter att beställningen har gjorts, kommer denna ändring att återspeglas i priset på varorna, utan att du meddelas om detta.

Priserna inkluderar inte frakt utan fraktpris specificeras separat. Priserna som anges vid Kundens beställningstidpunkt gäller genom hela köpprocessen. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Vid uppenbar felaktig prissättning pga. tekniskt eller mänskligt fel förbehåller www.skelderwikens.se sig rätten att annullera en order och återbetala kunden.

1.3 KÖP OCH KUNDUPPGIFTER

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig du dig att följa Villkoren, samt godkänner att du har tagit del av informationen om skelderwikens.se behandling av personuppgifter nedan och samtyckt till användningen av cookies enligt punkten 1.12.5.

Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när skelderwikens.se har bekräftat beställningen skriftligen till din uppgivna e-postadress (”Orderbekräftelsen”). Du uppmanas att spara Orderbekräftelsen för eventuella kontakter med skelderwikens.se kundtjänst i framtiden. Det avtal som du ingår i samband med en beställning omfattar bara betalning och leverans för den aktuella beställningen och sedan betalning och varan har uthämtats har Kunden inte några ytterligare betalningsförpliktelser gentemot skelderwikens.se. Villkoren gäller dock alltjämt mellan parterna för de köpta varorna.

Om skelderwikens.se av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer skelderwikens.se att informera dig om detta snarast möjligt. Om skelderwikens.se redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt.

skelderwikens.se eftersträvar att du ska få Orderbekräftelse senast tjugofyra (24) timmar efter det att beställningen har mottagits av skelderwikens.se. Om en beställning görs på fredag, helgdagsafton och helgdag kan bekräftelsen dröja något, men skelderwikens.se försöker då att bekräfta denna senast klockan 18.00 första följande arbetsdag. Alla beställningar skall göras på Webbplatsen. Beställningen bekräftas endast om skelderwikens.se kan fastställa kundens bostadsadress.

Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om skelderwikens.se behandling av personuppgifter finns i punkten 1.12.1 nedan, som är en del av dessa Villkor.

1.4 LEVERANSTID OCH AVISERING – FRAKTPOLICY

Vi har olika leveranssätt beroende på produkt.

Starköl och Folköl skickas till det Systembolag som du väljer och där hämtar du din beställning.

Alkoholfri öl skickas med hemleverans eller till postombud.

Leverans av varor sker normalt mellan fem (5) till tio (10) arbetsdagar efter att en order har mottagits. Under högsäsong (t ex jultid) kan leveranstiden bli längre. Tiden räknas från det att skelderwikens.se skriftligen bekräftat leveranstiden vilket sker efter att Skelderwikens verifierar så att den personliga etiketten som Kund gjort går att trycka. Leveranstiderna är förväntade leveranstider och skelderwikens.se garanterar inte att varorna kommer fram inom angivna leveranstider då oförutsedda förseningar hos oss eller hos transportör kan uppstå.

Kontaktuppgifter till skelderwikens.se kundtjänst finner du här.

E-mail:info@skelderwikens.se

1.5 BETALNING OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Betalning sker genom direkt banköverföring eller via en extern samarbetspartner, Klarna och de betalningssätt som Klarna erbjuder. Genom att betala med Klarna lämnas dina kort- eller kontouppgifter aldrig ut till skelderwikens.se utan skyddas och lagras av Klarnas säkra servrar. För mer information om Klarna och deras ansvar och villkor, vänligen besök följande hemsida: http://www.klarna.se

1.6 ÅNGERRÄTT

Vid köp av varor på Webbplatsen har Kund alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (SFS 2005:59).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Detta innebär bland annat att ångerrätten inte gäller för de produkter som anpassats med skelderwikens.se designverktyg och därmed gjorts personliga för Kunden.

1.6.1 HUR DU MEDDELAR ATT DU HAR ÅNGRAT DIG

Om du vill ångra köpet ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till skelderwikens.se om att du vill utnyttja ångerrätten. Du måste meddela skelderwikens.se om att du har ångrat dig inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud har tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

I ditt meddelande ska du ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan.

När Kunden ångrar sitt köp betalar skelderwikens.se tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan.

Kunden står själv för fraktkostnader för att skicka tillbaka varan till skelderwikens.se.

1.7.3 HUR DU RETURNERAR VARAN

Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till skelderwikens.se.

Vid utövande av ångerrätten ansvarar du för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten.

Kunden står själv för fraktkostnader för att skicka tillbaka varan till skelderwikens.se.

skelderwikens.se rekommenderar att du skickar varorna väl emballerade. Varorna ska vara i fint skick, med etiketter kvar på varan och bör läggas i eventuell originalkartong.

Varan ska skickas i retur till skelderwikens.se enligt de metoder, anvisningar och till den plats som anges på Webbplatsen.

Kunden står för transportrisken i enlighet med vad som anges ovan.

1.7.4 ÅTERBETALNING EFTER UTNYTTJAD ÅNGERRÄTT

När Kunden ångrar sitt köp betalar skelderwikens.se tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan.

skelderwikens.se betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum skelderwikens.se tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. skelderwikens.se får dock vänta med återbetalningen tills skelderwikens.se tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

1.8 BYTE

skelderwikens.se har ingen bytesrätt utan hänvisar då till ångerrätten.

1.9 REKLAMATION

skelderwikens.se garanterar att varje försändelse undersöks innan den skickas till Kund. Skulle varan trots detta ändå vara trasig eller felaktig när den anländer till Kund kan varan reklameras till skelderwikens.se.

Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på Webbplatsen är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

Om en vara som du har köpt är defekt tillämpar skelderwikens.se gällande konsumentlagstiftning. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten. Reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast genom att kontakta vår Kundtjänst.

Vid reklamation skall anledningen till reklamationen anges.

Kunden står själv för fraktkostnader för att skicka tillbaka varan till Skelderwikens.

Reklamation måste alltid göras via skelderwikens.se kundtjänst, kontakt via e-post info@skelderwikens.se.

Skelderwikens förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans och i sista hand återköp.

1.10 Skelderwikens ANSVAR

Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar skelderwikens.se ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.

skelderwikens.se ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på Webbplatsen är begränsade till det totala beloppet för din beställning.

1.11 ÅLDERSGRÄNS

skelderwikens.se expedierar, enligt svensk lag, inte köp till personer under 20 år. Konsumenter under 20 år måste ha målsmans godkännande.

1.12 PERSONUPPGIFTER – PRIVACY POLICY

1.12.1 VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

skelderwikens.se ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Kund lämnar till skelderwikens.se. Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och EU direktivet 94/46 EC. Kundens uppgifter används för att Skelderwikens ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden, såsom att ta emot kundens beställningar via Webbplatsen, ge Kunden god service, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick av nya erbjudanden som är anpassade för Kund. Skelderwikens dokumenterar även den kommunikationen med Kunden i de fall Kund gör en reklamation eller har andra frågor, detta för att tillhandahålla den service Kund förväntar sig av skelderwikens.se.

Mer specifikt behöver skelderwikens.se dina personuppgifter för följande ändamål:

– För att kunna ta emot och bearbeta dina beställningar via Webbplatsen (t.ex. ditt namn, adress, och födelsedatum)

– För att kunna avisera om leveransstatus via SMS (t.ex. ditt mobilnummer)

– För att kunna skicka marknadsföring t.ex. nyhetsbrev och våra kataloger (t.ex. din e-postadress, ditt namn och din postadress)

– För att kunna kontakta dig i händelse av fråga med anledning av din beställning eller köpet i övrigt (t.ex. telefonnummer, adress)

– För att kunna svara på dina frågor och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster (t.ex. din e-postadress)

– För att kunna analysera dina personuppgifter och dig med relevant marknadsföring, erbjudanden och information (t.ex. namn, köpvanor)

– För att kunna bekräfta att du har rätt ålder för att få handla på nätet (t.ex. födelsedatum)

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag. Vi kan inte ta bort dina data när det finns ett legalt lagringskrav (t.ex. bokföringslagen) eller när det finns en rättslig grund för att behålla viss data, t.ex. ett pågående avtalsförhållande.

1.12.2 DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information från oss om de personuppgifter som vi har rörande dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du givetvis begära att informationen rättas eller tas bort.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om Kund hos Skelderwikens. Om en Kund vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till info@skelderwikens.se. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte

1.12.3 VEM FÅR DEL AV PERSONUPPGIFTER

skelderwikens.se kommer inte att förmedla, sälja eller byta dina uppgifter med en tredje part. Personuppgifter kan komma att delas med organisationer som, speditörer, betalningsförmedlare, kreditupplysnings- eller inkassoföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.

1.12.4 HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

skelderwikens.se skyddar dina personuppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras. Skelderwikens utvecklar kontinuerligt säkerhetsåtgärder för att följa med den tekniska utvecklingen.

Vid kortköp samarbetar vi med en betalningsförmedlare som bl.a. biträder med att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank. Vår betalningsförmedlare behandlar din betalkortsinformation på korrekt sätt i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Hantering enligt denna standard innebär att uppgifterna hanteras på ett mycket säkert sätt.

1.12.5 COOKIES

En cookie är en liten textfil som sparas när du första gången besöker en webbsida. Under senare besök, hämtas textfilen från din dator eller mobil. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

skelderwikens.se använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök på Webbplatsen. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information, eller för att lämna ut uppgifter till tredje part.

skelderwikens.se använder sessionscookies använder för att kontrollera om du placerat en vara i din shopping bag, samt när du använder produktfiltreringen.

Cookies behövs för att vår tjänst skall fungera som den ska.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobil via din webbläsare. Instruktioner om hur man hanterar och tar bort cookies finns normalt sett i hjälpavsnittet i din webbläsare. Du kan välja att stänga av cookies helt, eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobil. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte Webbplatsen att fungera och du kommer inte kunna genomföra köp.

Vi använder tredje parts cookies för att samla in statistik i analysverktyg som t.ex. Google Analytics. De cookies som används är permanenta och temporära cookies (sessionscookies). De permanenta kakorna lagras på din dator eller mobil som längst i 24 månader.

1.12.6 LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför skelderwikens.se kontroll. Skelderwikens.se ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser.

1.13 INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN, UPPHOVSRÄTT OCH RÄTTIGHETER

skelderwikens.se reserverar sig för eventuella text- och bildfel på Webbplatsen.

Alla immateriella rättigheter, så som varumärken och upphovsrätt på Webbplatsen tillhör skelderwikens.se eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom lag med hänsyn till t.ex. upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att varken hela eller delar av innehållet får kopieras eller användas, för annat än Kundens beställning hos skelderwikens.se, utan föregående skriftligt medgivande från skelderwikens.se.

1.14 ÖVERLÅTELSE

skelderwikens.se förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

1.15 KLAUSULERS GILTIGHET

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

1.16 TVISTER

Tvister med anledning av detta avtal och rörande detta avtals giltighet prövas av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt.

Om du är missnöjd med en vara som du har köpt ber vi dig att reklamera varan enligt punkt 1.9 ovan. skelderwikens.se kommer att pröva reklamationen och svara dig. Om du av någon anledning inte är nöjd med skelderwikens.se bedömning kan du som konsument ansöka om att ditt ärende prövas av Allmänna Reklamationsnämnden. skelderwikens.se följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Mer information kan du hitta hos Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

INTEGRITETSPOLICY

Dataskydd är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig säker när du besöker våra webbsidor. Vi vill här informera om vår insamling och användande av data. Följande policy förklarar vilka uppgifter som samlas in från dig på våra webbsidor och hur vi använder den informationen.

Webbplatsen www.skelderwikens.se drivs av Skelderwikens Brygghus AB med organisationsnummer 556980-0849 nedan omnämnd som (”Skelderwikens”, ”MyBeerify”, Webbplatsen” eller ”vi”) via webbplatsen  www.skelderwikens.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

I vår policy använder vi uttrycket ”personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi räknar inte med information som har anonymiserats eller aggregerats på ett sådant sätt att den inte kan användas för att identifiera en fysisk person.

Inga uppgifter som samlas in kommer att säljas vidare till tredje part.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

Ansvarig för personuppgifter

Skelderwikens Brygghus AB med organisationsnummer 556980-0849 är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp på www.skelderwikens.se

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

I samband med ett köp på webbplatsen kommer vi att be dig om personuppgifter och då information som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande mot dig som kund.

Följande behandlingar kan, beroende av sammanhanget, utföras:

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden

Följande kategorier av personuppgifter samlas in:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
 • IP adress

Utöver ovan använder vi också personuppgifter för riktad marknadsföring per epost. Följande behandlingar kan, beroende av sammanhanget, utföras:

 • Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration
 • Kategorier av personuppgifter

Personuppgiftsbiträde

En personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

I vissa fall kan det krävas att vi delar dina personuppgifter med samarbetspartners till Skelderwikens Brygghus AB . I dessa fall är Skelderwikens fortfarande personuppgiftsansvarigt och din uppgifter hanteras utifrån denna policy.

T.ex. arbetar Skelderwikens Brygghus AB med transportbolag som skickar varan till kund. I de fallen delar vi de uppgifter som transportbolaget behöver för att kunna slutföra och fullgöra beställningen.

Självständig personuppgiftsansvarig

En självständig personuppgiftsansvarig innebär att ett externt företag eller organisation är ansvariga för hur personuppgifter hanteras och samlas in. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständig personuppgiftsansvarig gäller det företagets policys för personuppgiftshantering.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar information med är:

 • Statliga myndigheter (så som polis, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga enlig lag att göra så.
 • Företag som erbjuder betallösningar på webbplatsen. Klarna hanterar all betalning på webbplatsen och därmed har Skelderwikens Brygghus inte kontroll över den information som Klarna kan komma att samla in. Klarna är således självständig personuppgiftsansvarig och det är Klarnas villkor som gäller.
 • Speditörer kommer att få del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning. Speditörer vi använder oss av är DSV, Postnord och DHL via Shiplink (Svenska handelsgruppen Aktiebolag).

Lagringsperiod

Vi spar dina personuppgifter efter ditt senaste köp, detta för att kunna hjälpa till med eventuella garanti/reklamationsärenden. Därutöver sparar vi dina uppgifter under den tid vi är skyldiga att göra det för att fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende bokföring.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Du har också rätt att begära att dina personuppgifter skall rättas om uppgifterna är felaktiga.

Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av Skelderwikens behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Skelderwikens  behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat allmänt använt format (dataportabilitet) och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Återkallelse av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnande samtycket, men vi kommer inte komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på e-postadress: info@skelderwikens.se

Cookies

Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka våra webbsidor. Vi vill dock påpeka att vår webbplats och service endast har en begränsad funktionalitet, om du inte tillåter oss att sätta cookies.

En cookie är en liten textfil som sparas när du första gången besöker en webbsida. Under senare besök, hämtas textfilen från din dator eller mobil. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Skelderwikens.se använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök på Webbplatsen. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information, eller för att lämna ut uppgifter till tredje part.

Skelderwikens.se använder sessionscookies för att kontrollera om du placerat en vara i din shopping bag, samt när du använder produktfiltreringen.

Cookies behövs för att vår tjänst skall fungera som den ska.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobil via din webbläsare. Instruktioner om hur man hanterar och tar bort cookies finns normalt sett i hjälpavsnittet i din webbläsare. Du kan välja att stänga av cookies helt, eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobil. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte Webbplatsen att fungera och du kommer inte kunna genomföra köp.

Vi använder tredje parts cookies för att samla in statistik i analysverktyg som t.ex. Google Analytics. De cookies som används är permanenta och temporära cookies (sessionscookies). De permanenta kakorna lagras på din dator eller mobil som längst i 24 månader.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade ”Cookies”, textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar och sparas där.

Om du inte vill bli spårad av Google Analytics finns ett verktyg från Google. Du hittar verktyget här:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en